Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp
Điện thoại: 0673595181
 22/09/20  Báo cáo  13
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;- Trụ sở chính : Ấp 1 – Xã Thường Phước 1 – huyện Hống Ngự - tỉnh Đồng Tháp; điện thoại: 02773595181; trang tin điện tử: mnthuongphuoc1@edu.viettel.vn- Quá trình thành lập và phát triển: Trường mầm non Thường Phước 1 tách từ trường ...
 13/08/20  Báo cáo  25
Nhà trường tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và CMTE về nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế.Trên cơ sở chỉ đạo của cấp ủy chi bô, cấp ủy ...
 27/07/20  Báo cáo  34
1. Đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát các Chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 2. Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ ...
 27/07/20  Báo cáo  32
-  Giới thiệu những nội dung trọng tâm của chương trình GDPT mới Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.- Giới thiệu danh mục sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020 – 2021 và những lưu ý khi cha mẹ mua sách cho trẻ.- Trao đổi ...
 27/07/20  Báo cáo  48
Nhà trường tiếp tục Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100%  đội ngũ GV thực hiện tốt chăm sóc, giáo dục trẻ.100%  đội ngũ GV thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, ...
 02/01/20  Báo cáo  83
Nhà trường tiếp tục Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100%  đội ngũ GV thực hiện tốt chăm sóc, giáo dục trẻ.100%  đội ngũ GV thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, ...
 02/01/20  Báo cáo  88
I. Kiểm tra sổ sách giáo viên – nhân viên:1. Giáo viên- Đã kiểm tra:  9 giáo viên.1.1. Kiểm tra đột xuất: 9 giáo viên, tỷ lệ đạt 100%- Xếp loại:   tốt:  3;         khá: 6;      đạt yêu cầu: 0;     chưa đạt yêu cầu: 0
 06/11/19  Báo cáo  104
BVĐ đã xác định kế hoạch xây dựng Trường MN Thường Phước 1 thành đơn vị văn hóa phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị và các tiêu chí xây dựng đơn vị văn hóa nên đã tập trung vào các nội dung sau:- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, công khai các thủ tục hành chính, quản lý thu chi tài ...
 12/10/19  Báo cáo  104
Xác định việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa, trong những năm qua, Công đoàn MNTP1 đã  chủ động, tích cực phối hợp với BGH triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên ...
 03/06/19  Báo cáo  120
Nhân dịp lễ tổng kết năm học 2018 - 2019, Nhà trường đã được mạnh thường quân bà: Lê Thị Kim Loan trao 12 phần quà cho các em nghèo chuẩn bị bước vào lớp 1