Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp
Điện thoại: 0673595181
Họp Ban đại diện cha mẹ trẻ em vào ngày 25/9/2020, đến dự buổi họp có đông đảo cha mẹ trẻ em ở các lớp tham dự. Trong họp cha mẹ trẻ em trao đổi thẳng thắng, mong muốn trẻ được học tốt
 20/04/18  Báo cáo  181
CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 - 2018
 12/03/18  Đóng góp  262
Sổ xã hội hóa giáo dục
 23/01/18  Hoạt động học  219
Công tác chuẩn bị cho Hội thi Giáo viên dạy giỏi ngành học Mầm non cấp Huyện năm học 2017 – 2018