Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp
Điện thoại: 0673595181
 04/05/18  Kế hoạch  3338
Như chúng ta đã  biết phòng tránh tai nạn và thương tích cho trẻ ở tuổi mầm non là một trong các nhiệm vụ chung của mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Tai nạn thương tích là một trong những tai nạn thường hay gặp ở trẻ nhỏ đặc biệt là trẻ ở trong độ tuổi mầm non, vì trẻ ở lứa tuổi này rất ...