Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp
Điện thoại: 0673595181
Năm học 2020 - 2021 trường MN Thường Phước 1 thực hiện công tác vận động trẻ đến trường tại điểm giồng bàng. Do đó, để chuẩn bị bước vào năm học mới, nhà trường đã triển khai kế hoạch vận động cha mẹ trẻ em đưa con em đến trường theo đúng độ tuổi.
- Tổng số CB – GV –CNV: 29 người. Lãnh đạo: 02 người. Trình độ chuyên môn: 02 Đại học. Trong đó có 02 đảng viên; Giáo viên: 21 người. Trình độ chuyên môn: 01 Trung cấp; 01 cao đẳng; 19 Đại học. Trong đó có 12 đảng viên; Nhân viên: 6 người ( hợp đồng 68: 4), 1 đảng viên.
 09/01/19  Báo cáo  138
Báo cáo sơ kết học kỳ 1
Báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế năm 2018 và số lượng tinh giản biên chế năm 2021
Báo cáo tinh giảm biên chế
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC DÂN VẬN
Thông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, CBQL và NV của cơ sở GDMN nh 2017-2018
Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2017-2018
Thông báo công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế